Free Energy Survey

Contact Us


CUES/CUBE sensor til Køl/Frys

Koster et over 100 år gammelt problem dig mere end 33% af dine udgifter til køl/frys?

Desværre er det sådan at de fleste køle- og fryseenheder forsat benytter lufttemperaturen som signal til at styre kølecyklussen (dvs. hvornår køleenheden start og stopper). Sådan har det fungeret i mere end 100 år, men vi bruger ikke køle- og fryseenheder til at køle luft, vi bruger dem til at køle madvarer og andre produkter. Derfor bør man benytte temperaturen i madvaren som styresignal i kølecyklussen. Vil det gore nogen forskel? Ja, absolut! Lufttemperaturen stiger meget hurtigere end temperaturen i madvaren, så der bruges flere kølecykler end nødvendigt for at fastholde temperaturen. Resultatet er et unødvendigt overforbrug af energi.

Vores ”Chilled Unit Energy Saver” kaldet CUES eller CUBE løser dette 100 år gamle problem. Produktet består af en giftfri voks som emulerer temperaturen i fødevarer. Voksen er placeret i en beskyttende æske hvor i man lægger den eksisterende rumføler. Når det er sket, så vil køle- eller fryseenheden fremover bruge temperaturen i madvaren som styresignal i stedet for den meget mere svingende lufttemperatur.

Resultatet er en meget mere effektiv kølecyklus, hvor der er lidt længere men til gengæld væsentligt færre cykler. Dette kan give op til 33% i energibesparelser uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller fødevaresikkerhed.

Fordele som man kan opnå med CUBE inkluderer:

  • Energibesparelser på op til 33%
  • Enkel installation og ingen løbende vedligehold
  • Reduceret slid og færre reparationer på udstyr
  • Kort tilbagebetalingstid
  • Lavere CO2 udledning
  • Ingen kompromisser med hensyn til kvalitet og fødevaresikkerhed. NSF godkendt

Reference

Download Brochure

CUES produktvideo