Free Energy Survey

Contact Us


Aircondition

Hvis din bygning bruger et køleanlæg om sommeren så bruger du muligvis 30% for meget energi i forhold til hvad du burde.

Når et typisk aircondition anlæg er tændt kører det indtil en rumføler detekterer at den ønskede rumtemperatur er opnået. Når temperaturen stiger over et vist niveau tænder termostaten igen for anlægget og cyklussen gentages.

Aircondition anlæg er normalt dimensioneret til at kunne håndtere de store kølebehov som opstår på årets varmeste sommerdage (plus en sikkerhedsmargin). I langt de fleste brugssituationer er det imidlertid sådan, at behovet for den maksimale effekt ikke er tilstede og systemet arbejder således med en vedvarende overdimensionering, som termostaten og styringen ikke tager hensyn til.

En typisk cyklus med for megen kapacitet er som følger:

  • Når en cyklus starter fører kompressoren energi i form af køling ind i en varmeveksler som fungerer som en form for energilager. På dette tidspunkt har kompressoren en høj energieffektivitet fordi de fleste kompressorer arbejder mest effektivt når de er fuldt belastede.
  • I den normale brugssituation er varmevekslerens energilager hurtigt ”fyldt op”, og fra dette tidspunkt og fremefter fører kompressoren mere energi til varmeveksleren end den kan håndtere, da den allerede er kølet helt ned.
  • Dette kaldes termodynamisk mætning. At lade kompressoren kører efter dette stadie giver ikke yderligere køling til rummet, men er blot spild af energi!

Det er her at ACES kommer ind i billedet. ACES har en sensordrevet software algoritme indbygget som er designet til at registrere termodynamisk mætning og optimere kompressorens driftssituation herefter. Når ACDS registrerer en termodynamisk mætning slår den kompressoren fra og dermed undgås perioder med ineffektiv overkøling.

Når ACES skifter til ”spare tilstand” bliver fanen ved med at køre, således at systemet får maksimalt ud af den oplagrede køling i varmeveksleren. Når den oplagrede energi er opbrugt, kan kompressoren igen køre effektivt, og ACES slår den til, således at den ønskede rumtemperatur kan opretholdes, dog således at de ineffektive del af køleprocessen nu er fjernet. De resulterer i energibesparelser på op til 30% uden at det går ud over komforten.

Nogle af de fordele som man kan opnå med ACES er:

  • Energibesparelser på op til 30%
  • Tilbagebetalingstid på mindre en 24 måneder
  • Produktet kan installeres i eksisterende udstyr
  • Hurtig og enkelt installation
  • Godt alternativ til investering i et nyt anlæg

Download Brochure

Whitepaper