Seneste nyheder fra os

IQ Energy Nordic / Gate 21

Gate 21 (samarbejde mellem kommuner og private om innovative løsninger på energiområdet) udvider anvendelsen af Eniscope til overvågning af solcelleanlæg, så det nu også omfatter anlæg i Egedal og Roskilde kommuner samt anlæg i KAB regi (boliger). Data opsamles i en fælles offentlig database, så kommuner og organisationer kan følge udviklingen i produktionen på deres anlæg og benchmarke dem mod andre anlæg.

Thursday 12th May 2016

Produkter

Free Energy Survey

Contact Us